تبلیغات
هــــــمراز مــــــــــن - می آیند و میروند ..

 

ﺁﺩﻣـــــﻬﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺍﺻــــــــﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑـــــﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧــــــﺪﻧﺸﺎﻥ
ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧــــــﯿﺰ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﺮﺍﻫﺸﺎﻥ
ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ

 ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾــــــﺮﻓﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـــــــﺎﻭﺭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﻪ ﺳــــــــــــﺎﺩﮔﯽ
ﻣﯿـــــــــــــــــــﺮﻭﻧﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿ ــــــﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﮐﻪ ......

 تاریخ : جمعه هشتم خرداد 1394 | 10:35 قبل از ظهر | نویسنده : همراز تنهایی من | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.